Aansprakelijkheidsrecht

Aansprakelijkheid ziet op de verhouding tussen partijen betreffende de verplichting om tot vergoeding van schade over te gaan. Als uitgangspunt dient te worden gehanteerd dat een ieder zijn eigen schade draagt, tenzij de veroorzaker van de schade voor het ontstaan daarvan verantwoordelijk en aansprakelijk kan worden gehouden.

Advocatenkantoor Cortet adviseert, onderhandelt, bemiddelt en procedeert (indien nodig) bij alle aansprakelijkheidsvraagstukken tussen burgers onderling en burgers en overheid.

U kunt hierbij denken aan:

  • wanprestatie (artikel 6:74 Burgerlijk Wetboek)
  • een onrechtmatige daad (artikel 6:162 Burgerlijk Wetboek)
  • schade door een rechtmatige daad