Letselschaderecht

Letselschade kan in verscheidene situaties worden opgelopen, hetgeen van invloed kan zijn op het aansprakelijkheidsvraagstuk, zodat in dergelijke kwesties eveneens kennis van verscheidene rechtsgebieden noodzakelijk kan zijn. Zo kan letselschade onder andere worden opgelopen in het verkeer, de privésfeer, een werksituatie of ten gevolge van een medische ingreep.

Advocatenkantoor Cortet beschikt over ruime kennis en ervaring om u bij te staan inzake het aansprakelijk stellen van de veroorzaker van uw schade en het vorderen van een vergoeding voor de door u geleden materiële- en immateriële schade. Wij beschikken over ruime advies- en proceservaring op dit gebied en worden bijgestaan door een medisch adviseur, zodat u kunt vertrouwen op een gedegen en efficiënte behandeling van uw zaak. (zie ook: Aansprakelijkheidsrecht).