Aansprakelijkheidsrecht & Verzekeringsrecht

Aansprakelijkheid ziet op de verhouding tussen partijen betreffende de verplichting om tot vergoeding van schade over te gaan. Als uitgangspunt dient te worden gehanteerd dat een ieder zijn eigen schade draagt, tenzij de veroorzaker van de schade voor het ontstaan daarvan verantwoordelijk en aansprakelijk kan worden gehouden.

Advocatenkantoor Cortet adviseert, onderhandelt, bemiddelt en procedeert (indien nodig) bij alle aansprakelijkheidsvraagstukken tussen burgers onderling en burgers en overheid.

U kunt hierbij denken aan:

  • wanprestatie (artikel 6:74 Burgerlijk Wetboek)
  • een onrechtmatige daad (artikel 6:162 Burgerlijk Wetboek)
  • schade door een rechtmatige daad

Zowel particulieren als ondernemingen trachten middels het afsluiten van verzekeringen financiële risico’s beheersbaar te maken. De verzekerde kan op deze wijze de risico’s die hij loopt bij verwezenlijking afwentelen op de verzekeraar.

Verzekeringen, zoals een aansprakelijkheidsverzekering, inboedel- / inventarisverzekering en een brandverzekering, zijn onmisbaar als bescherming tegen mogelijke aantasting van het vermogen en in het geval van ondernemingen de continuïteit van de onderneming.
Advocatenkantoor Cortet staat u graag met raad en daad bij inzake geschillen omtrent schadeuitkeringen door de verzekeraar en het verhalen van uw schades op derden.