Arbitrage

Arbitrage betreft bindende rechtspraak buiten de reguliere rechter om. U kunt hierbij onder andere denken aan de Arbitrage voor de Bouw en de Bloembollenhandel. Partijen kunnen bij overeenkomst tussen hen bestaande en/of toekomstige geschillen aan arbitrage onderwerpen. Hiermee verbinden zij zich ertoe om geschillen voor te leggen aan arbiters, die een bindende beslissing geven.

Wij staan u graag bij inzake voornoemde geschillenbeslechting. Ook kunt u bij Advocatenkantoor Cortet terecht voor bindende adviezen inzake geschillen met uw (rechtsbijstands)verzekeraar.