Bestuursrecht & Sociaal zekerheidsrecht

Het bestuursrecht ziet op de verhouding tussen de overheid en burgers en behelst zowel regels die van toepassing zijn op bestuursorganen als regels die de burgers beschermen tegen besluiten van bestuursorganen.

Wanneer u zich niet kunt verenigen met een besluit van een overheidsorgaan, dan kunt u daartegen bezwaar maken. Uiteraard kunt u hiervoor een beroep doen op onze expertise.

U kunt bij Advocatenkantoor Cortet terecht voor de volgende kwesties:

  • uitkeringen van het UWV en de gemeentelijke Sociale Dienst
  • geschillen met de RDW en de Belastingdienst
  • exploitatievergunningen, Bouwvergunningen, Milieuvergunningen en ontheffingen
  • bestemmingsplannen
  • rechtmatige- en onrechtmatige overheidsdaad
  • Wet BIBOB
  • bestuursdwang, dwangsommen en bestuurlijke boetes