Faillissements- en insolventierecht

Voor een gezonde onderneming is een goede voorbereiding en ordentelijke organisatie van cruciaal belang. Deugdelijke contracten zijn hierbij – mede ten einde het risico op een faillissement zoveel mogelijk te beperken – onmisbaar. Maar ook ten einde onnodige aansprakelijkheid van bestuurders van de onderneming te beperken in het geval het onverhoopt toch tot een faillissement van de onderneming komt.

Advocatenkantoor Cortet kan u adviseren omtrent de volgende zaken:

  • interne- en externe Bestuurdersaansprakelijkheid
  • boekhoudplicht en de verplichting betreffende het publiceren van jaarrekeningen
  • inrichting van uw administratie, overeenkomsten etc.
  • het aanvragen van een faillissement, dan wel het voeren van verweer daartegen