Procesrecht

Advocatenkantoor Cortet beschikt over ruime proceservaring en kan u in verscheidene procedures met raad en daad bijstaan. Wij voorzien u vooraf van advies omtrent uw rechtspositie en mogelijke scenario’s en procesrisico’s. Uiteraard beproeven wij te allen tijde of een schikking tot de mogelijkheden behoort. Wanneer een schikking niet tot de mogelijkheden behoort dan staan wij een efficiënte handelswijze inzake een gerechtelijke procedure voor, zodat wij de kwestie met voortvarendheid voor u zullen afwikkelen.