Tarieven

Tijdens een kosteloos intakegesprek bepaalt Advocatenkantoor Cortet de te hanteren werkwijze aan de hand van het belang van cliënt en dat van de zaak. De opdracht wordt uitgevoerd op basis van een vooraf overeengekomen uurtarief. Tevens wordt een globale inschatting gemaakt van het mogelijk te besteden aantal uren.

Indien mogelijk, kan een zogenoemd ‘vast’ bedrag worden afgesproken op basis waarvan uw zaak zal worden behandeld.

Wanneer u daarvoor in aanmerking komt kan uw zaak worden behandeld op basis van gefinancierde rechtsbijstand. In geval van bijstand op basis van gefinancierde rechtsbijstand voldoet u een eigen bijdrage die wordt vastgesteld door de Raad voor Rechtsbijstand. De door u te betalen kosten bestaande uit verschotten – zoals griffierecht en deurwaarderskosten – komen voor vermindering in aanmerking. Voor meer informatie hierover kunt u www.rvr.org raadplegen.